Earth Valley gaat LIVE in Amersfoort

Wat is Earth Valley?

In Earth Valley werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovatieve maatschappelijke oplossingen rond duurzame leefomgeving, huisvesting, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Ze bundelen kennis en ervaring in de toepassing van geodata en zijn zo de drijvende kracht in de regio Utrecht op het gebied van innovatie en ondernemerschap. 

Hun ambitie is om een toonaangevend kenniscentrum te zijn dat kan bijdragen aan wereldwijde maatschappelijke en stedenbouwkundige uitdagingen zoals klimaatverandering, circulariteit, energietransitie, leefbaarheid en mobiliteit. De Liendert Interactive Visual Experience, of LIVE, is het eerste concrete project dat vorm krijgt in het Earth Valley ecosysteem. 

Leefbare stadsruimte

Liendert, een woonwijk gebouwd in de jaren ’60, ondergaat een ingrijpende herinrichting. Naast het gebruik van de 3D Cityplanner ontwikkelt het LIVE-project een gedetailleerd watermonitoringssysteem en een geavanceerd bomenregister om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimtes te identificeren en op te volgen.

Het Europese REACT-EU programma subsidieert het project met 1 miljoen euro, wat neerkomt op 60% van de projectkost. De overige 40% van het kostenplaatje van 1,7 miljoen wordt gedragen door de projectpartners (geobedrijven uit Amersfoort, met name Geomaat, NEO, Hydrologic, Strategis en AeroVision), RVIM, Future City en de gemeente Amersfoort. 

Van bij de start

Het consortium probeert uiteenlopende vragen te beantwoorden waar stedenbouwkundigen in Nederland en wereldwijd hun voordeel mee kunnen doen. Hoeveel ruimte heeft een boom bijvoorbeeld nodig om te groeien? Wat zou het gevolg zijn als we straatstenen op een stadsplein vervangen door gras? Zijn de oplossingen echt zo eenvoudig, of moeten we cruciale infrastructuur, zoals afwatering, in overweging nemen?

Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen, worden innovatieve technologieën ingezet zoals drones en 3D-mapping. De LIVE-partners waarderen hierbij de inbreng van bewoners, want niemand kent de wijk immers beter dan zij. De harde en zachte data die in Liendert worden verzameld, zullen ertoe bijdragen te achterhalen welke ingrepen zinvol zijn en welke waarschijnlijk weinig betekenisvolle impact zullen hebben.

Doelstellingen voor 2050

LIVE wil meer leefbare stadsruimtes creëren en de weerbaarheid van steden en buurten verbeteren. Door samenwerking, gebundelde research, talentontwikkeling en onderwijs verwerven we meer inzichten uit cruciale gegevensbestanden en kunnen we onze 2050-doelstellingen bereiken. Dankzij gedeelde kennis en innovatie kunnen we de ontwikkeling van toekomstbestendige steden versnellen, anticiperen op de noden van morgen en onze omgeving zo vormgeven. 

Van circulair bouwen en duurzame mobiliteit over klimaatadaptatie tot de kracht van water en de evolutie van onze planeet: de innovatieve bedrijven en kennisinstellingen van het Earth Valley-ecosysteem hebben hun net ver en breed uitgeworpen en er zijn nog veel meer interessante projecten op til.  

 

About project LIVE (Dutch): https://liendert.live/ 

Over Earth Valley: https://www.romutrechtregion.nl/sector/earth-valley/

Anne Dullemond

Related Initiatives

Earth Valley gaat LIVE in Amersfoort

Read More

Investing

Join our dynamic community of movers and shakers. Our Team International will strategically assist and support your businessʼs relocation journey. Free of charge, confidential and tailored to your needs.

Check the website

Name and Surname

Function

Join our dynamic community of movers and shakers. Our Team International will strategically assist and support your businessʼs relocation journey. Free of charge, confidential and tailored to your needs.