Health Hub Utrecht: gezondheid en geluk voor iedereen

Health Hub Utrecht’s Mission

Gezondheid en geluk is wat we iedereen toewensen. Niet enkel nu, maar ook in de toekomst. Van de wieg tot het graf. Van zonsopgang tot zonsondergang. Jong en oud. Rijk en arm. Met en zonder beperking. Dit is de heldere en unieke missie van de 30 gedreven Health Hub Utrecht, kortweg HHU.   

In de Nederlandse gezondheidszorg en op maatschappelijk gebied is er veel innovatiekracht. Beleidsmakers moedigen vooruitstrevende ideeën en spannende nieuwe benaderingen gretig aan. Professioneel samenwerken is nu de echte innovatie, gezien organisaties vroeger eerder naast elkaar werkten.

Inclusief alle relevante sectoren

De hoogste tijd voor een overgang naar een ecosysteem waarin zorgvernieuwers, -professionals en -organisaties en hun fondsenverleners samenwerken met burgers voor een echt doelgerichte aanpak om te beantwoorden aan de maatschappelijke noden. In het vooruitzicht dat we tegen 2040 vijf jaar langer zullen leven, is nu het ideale moment om deze schat aan kennis en middelen te bundelen. Uit alle relevante domeinen: medisch, sociaal, economisch en ruimtelijk.

“Health Hub Utrecht geeft concreet vorm aan de wens tot meer regionale samenwerking, zoals ook tot uiting komt in de plannen van het nieuwe kabinet. Het verbindt de levenskwaliteit van inwoners, de kracht van ondernemers en de ambitie van overheden,” stelt Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid bij de gemeente Utrecht en hoofdambassadeur van Health Hub Utrecht.

Health Hub Utrecht verenigt alle relevante partijen – praktijkmensen en professionals, beleidsmakers en overheden, docenten en onderzoekers, ontwerpers en vernieuwers, starters en ondernemers – om alle kennis en expertise op het vlak van gezond leven in de stad te combineren en toe te passen. 

Top-down & bottom-up

Health Hub Utrecht gelooft in de kracht van samenwerking en betrekt burgers actief bij de holistische en geïntegreerde aanpak om gezondheidszorg en welzijn in de regio te veranderen. Net als ambitieus denken en handelen, is ook het nemen van kleine, praktische stappen van belang. 

Zorgverstrekkers, kennisinstellingen, bewonersverenigingen, bedrijven, buurtgroepen en gemeentes zijn allen welkom om een actieve rol op te nemen in dit nieuwe transitie-ecosysteem. De regio’s willen hun inspanningen afstemmen op de nationale plannen om ervoor te zorgen dat ons zorgstelsel kwalitatief en betaalbaar blijft voor een vergrijzende samenleving. 

“Samenwerken is echt beter. We hebben zoveel medische, maatschappelijke, stedenbouwkundige en economische kennis en ervaring in onze regio. We moeten die bundelen voor de gezondheid en het geluk van al onze inwoners, nu en in de toekomst,” verklaart prof. Margriet Schneider, Voorzitter van de Raad van Bestuur bij UMC Utrecht en ambassadeur bij Health Hub Utrecht.

Belangrijkste overgangsprogramma’s

Het eerste aandachtspunt van HHU is preventie in alle beleidslijnen. Daarom worden 4 hoofdprogramma’s ontwikkeld: een veilige en gezonde start in de eerste 1.000 dagen van een kind, meer mentale weerbaarheid voor kinderen en jongvolwassenen, langer zelfstandig thuis kunnen wonen voor senioren en een gezonde omgeving dankzij een geïntegreerde stadsplanning voor iedereen. 

Ten tweede wil Health Hub Utrecht de digitale transformatie versnellen. Eén gebruiksvriendelijk digitaal gezondheidsplatform, dat kennis en gegevens slimmer benut, moet de ‘backend’ tussen verschillende systemen in ziekenhuizen, zorginstellingen en gemeenten meer compatibel maken. Daarnaast wil HHU ook het digitaal bewustzijn en de vaardigheden bij inwoners vergroten en waar nodig kennisachterstand verminderen.

Tot slot wil Health Hub Utrecht een dynamische en meer aantrekkelijke arbeidsmarkt creëren voor zorg- en welzijnsmedewerkers. Door organisatorische barrières weg te nemen en mensen te stimuleren tot samenwerking en van elkaar te leren, wil de regio steeds meer als één regionale werkgever optreden. Uiteraard staat onderwijs centraal en zullen nieuwe opleidingen worden afgestemd op de vraag naar nieuwe vaardigheden.

Naast deze belangrijke overgangsprogramma’s is Health Hub Utrecht op zoek naar publiek-private innovatie gericht op dagelijkse activiteiten, zoals slapen, eten, werken, leren, spelen, sporten en zelfs daten. In zogenaamde ‘living labs’ kunnen belanghebbenden even co-creators zijn, terwijl oplossingen worden ‘versneld’ vooraleer ze op grote schaal worden uitgerold. 

Samen dragen wij bij aan een gezond en gelukkig leven voor iedereen.   

Margriet Schneider

Eelco Eerenberg

Related Initiatives

Health Hub Utrecht: gezondheid en geluk voor iedereen

Read More

Investing

Join our dynamic community of movers and shakers. Our Team International will strategically assist and support your businessʼs relocation journey. Free of charge, confidential and tailored to your needs.

Check the website

Name and Surname

Function

Join our dynamic community of movers and shakers. Our Team International will strategically assist and support your businessʼs relocation journey. Free of charge, confidential and tailored to your needs.